O firmie Usugi Reklama Przewozy Parking Cennik
Kontakt PKS Chojnice - Strona G��wna English Wersja polska Deutsch
Stacja paliw
Ochrona danych

Cennik    

  < powrt

Regulamin dla pasaerw korzystajcych z biletw miesicznych z EM-kart PKS Chojnice Sp.zo.o.

Regulamin dla pasaerów korzystajcych z biletów miesicznych z EM-kart PKS Chojnice Sp. z o.o.

 

1.         Ilekro w regulaminie jest mowa o Przedsibiorstwie Komunikacji Samochodowej Chojnice Sp. z o.o. stosowany bdzie skrót PKS Chojnice.

2.         Niniejszy regulamin (oraz wszystkie jego ewentualne zmiany) dostpny jest na dworcach PKS Chojnice w miejscach ogólnodostpnych dla pasaerów oraz na stronie internetowej www.pkschojnice.pl.

3.         EM-karta pasaera jest plastikow, zblieniow kart chipow zawierajc dane pasaera oraz elektroniczn kopi danych biletu miesicznego.

4.         EM-karta upowania do przejazdu autobusem wycznie wraz z biletem papierowym (paragonem fiskalnym) oraz stosownym dokumentem tosamoci.

5.         EM-karta uprawnia do 20% zniki podczas korzystania z usug Parku Wodnego w Chojnicach. Upowania jej posiadacza do nielimitowanych przejazdów w okresie wanoci biletu w niej zapisanego, we wszystkie dni tygodnia.

6.         Pierwsza EM-karta kosztuje 5 z brutto. EM-karta starannie uytkowana moe suy pasaerowi przez wiele lat, poniewa jej ywotno oceniana jest na 100000 cykli zapisu/odczytu.

7.         W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty EM-karty, za jej ponowne wydanie pasaer zobowizany jest uici opat w  wysokoci 15 z brutto. W tym celu pasaer powinien zgosi si w kasie biletowej PKS.

8.         W chwili zakupu oraz przeduenia wanoci biletu naley zwróci szczególn uwag na okrelenie penej nazwy przystanku pocztkowego i kocowego ze wskazaniem ewentualnego przystanku przesiadkowego.

9.         Podczas wsiadania do autobusu pasaer obowizkowo rejestruje swój przejazd poprzez przyoenie EM-karty (na ok.2 sekundy) do czytnika znajdujcego si w górnej czci bileterki. Szczegóowych informacji w tym zakresie udzieli kierowca. Karta jest wana gdy bileterka wyda pojedynczy sygna akceptujcy dane zawarte na karcie.

10.     Podczas kontroli rewizorskiej pasaer ma obowizek przedstawi na wezwanie EM-kart, paragon fiskalny oraz dokument ze zdjciem uprawniajcy do ulgi w przypadku biletów objtych ulgami ustawowymi.

11.     Przewonik nie dopuszcza moliwoci sprzeday biletów miesicznych bez elektroniczej kopii EM-karty pasaera. Paragon fiskalny jest dokumentem powiadczajcym ubezpieczenie podrónego na czas podróy. Bilet miesiczny (paragon fiskalny) oraz elektroniczna kopia EM-karta pasaera zarówno ogólnodostpne, jak te ulgowe s biletami imiennymi i nie wolno ich odstpowa innym osobom.

12.     Zakupu biletów miesicznych oraz EM-kart dokonuje si w kasach biletowych. Kupujc pierwszy bilet w kasie biletowej, bilet na kolejny okres moemy przeduy u kierowcy w autobusie, pod warunkiem, e jest zachowana cigo sprzeday. Wprowadzenie zmiany np. przystanku lub godziny odjazdu wie si z koniecznoci odwiedzenia kasy biletowej PKS Chojnice. Przeduenie wanoci biletu w autobusie moliwe jest na pi dni przed kocem danego miesica i trzy dni kolejnego miesica.

13.     W przypadku zgubienia EM-karty lub paragonu fiskalnego (biletu) nie mona korzysta z przejazdów tylko na podstawie EM-karty lub paragonu fiskalnego.

14.     EM-karta nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Jednake zginanie jej, przekrzywianie w niskich temperaturach (poniej 4°C) moe doprowadzi do jej zamania, natomiast podgrzewanie lub wystawianie karty na dziaanie temperatury wyszej ni 50°C spowoduje jej rozwarstwienie. Naley równie unika trzymania karty w miejscach takich jak tylne kiesznie spodni i podobne poniewa moe to doprowadzi do staego odksztacenia karty, które skutkuje niewidocznym zamaniem wewntrznej anteny wbudowanej w kart.

15.     W razie utraty biletu podróny traci prawo do przejazdu i powinien wykupi nowy bilet. Wtórników biletów utraconych nie wydaje si.

 

 

                                                                                     Prezes Zarzdu PKS Chojnice Sp. z o.o.

 

Lokalizacja - gdzie pracujemy?

89-600 Chojnice
ul. Drzymay 12

Zobacz kontakt


Paliwa      

PKS Chojnice 
  

ON

  

95


BIO

Sklep dzieci�cy


Zobacz nasze licencje!      
  Posiadamy mi�dzynarodowe
  licencje przewozu
  os�b i rzeczy.


Tapeta na pulpit!      

Wybierz wielko�� tapety:
800 x 600 / 1024 x 768
cms
  Home O firmie Usugi Reklama Przewozy Parking Cennik

Wersja polska English Deutsch
Sprzeda biletw miesicznych na kwiecie 2024 r. OGOSZENIE komunikacja 2 maja 2023 Komunikacja autobusowa w dniach 30.01. - 10.02.2023 r. komunikacja autobusowa w dniach 16 - 27.01.2023 r. Sprzeda biletw jednorazowych przez internet Nowe poczenie na trasie Chojnice - Lucim, Lucim - Chojnice Sprzeda biletw miesicznych na miesic czerwiec 2022 r. Nowy cennik biletw - podwyka od 01.04.2022 r.