O firmie Usugi Reklama Przewozy Parking Cennik
Kontakt PKS Chojnice - Strona G��wna English Wersja polska Deutsch
Stacja paliw
Ochrona danych

O firmie    

Pocztki PKS w Chojnicach datuje si od 1953 roku, kiedy to powstaa Stacja Terenowa podlegajca Ekspozyturze w Bydgoszczy. Pierwszy tabor samochodowy skada si z 6 samochodów ciarowych z demobilu oraz dwóch zaprzgów konnych.

Po otrzymaniu 7 autobusów marki San w 1959 roku przejto obsug linii lokalnych z Ekspozytur w Bydgoszczy, Supsku i Koszalinie. Wraz ze zwikszeniem zasigu przewozów i zakresu wykonywanych usug z dniem 1 stycznia 1962 roku z placówki utworzony zosta Oddzia PKS, któremu podporzdkowano placówk w Spólnie i ajencj w Tucholi. W  latach 1962-70 nastpi dalszy wzrost potencjau przewozowego. W roku 1970 przewieziono 5,4 mln osób wykonujc 277 kursów dziennie. Sytuacja taka wymoga podjcie decyzji utworzenia od 01.01.1969 r. placówki w Czersku, która przeja kompleksow obsug Bydgoskich Zakadów Betonowych i elbetonowych w Krasinie. W latach 70. realizowany by szereg przedsiwzi majcy na celu rozbudow zaplecza technicznego oraz popraw warunków pracy i warunków socjalnych zaogi, w tym diagnostyk i hal napraw taboru w Chojnicach, nowe zaplecze techniczne w Spólnie, a take przeprowadzono przebudow i modernizacj placówki w Tucholi. W roku 1980 oddzia dysponowa ju 134 pojazdami ciarowymi i 105 autobusami a zatrudnienie wynosio 628 osób.
W kolejnych latach komunikacja pasaerska rozwijaa si sukcesywnie. Kolejna zmiana reorganizujca dotychczasowy model funkcjonowania PPKS nastpia 1 lipca 1990 roku, gdzie w wyniku podziau Krajowej Pastwowej Komunikacji Samochodowej w Warszawie na bazie wyczonego zakadu o nazwie „Oddzia Towarowo-Osobowy” w Chojnicach, powstao Przedsibiorstwo Pastwowej Komunikacji Samochodowej. Podstaw prawn byo zarzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 58 z dnia 7.06.1990 roku.
Przedsibiorstwo dziaa na zasadach przedsibiorstwa uytecznoci publicznej w oparciu o ustaw o przedsibiorstwach pastwowych z dnia 25 wrzenia 1981 roku oraz statutu przedsibiorstwa zatwierdzonego przez Wojewod Bydgoskiego w porozumieniu z Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej w dnia 10 grudnia 1997 roku.

Dnia 8 lipca Wojewoda Pomorski  podpisa umow prywatyzacyjn PKS Chojnice. Zawizana zostaa spóka :Przedsibiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Spóka z o.o." z udziaem Skarbu Pastwa – 49 % oraz warszawskiej firmy BLUE LINE- 51 %. Firma BLUE LINE zobowizaa si wnie spore nakady inwestycyjne, co wida ju obecnie w postaci nowego taboru.

Od dnia 11 czerwca 2018 r. gównym i wikszociowym udziaowcem Spóki jest Pan Krzysztof Babiski.

Przedsibiorstwo dysponuje obecnie 51  jednostkami taborowymi (w tym 49 autobusy), zatrudnia za 88 pracowników.

 





Lokalizacja - gdzie pracujemy?

89-600 Chojnice
ul. Drzymay 12

Zobacz kontakt


Paliwa      

PKS Chojnice 
  

ON

  

95


BIO





Sklep dzieci�cy


Zobacz nasze licencje!      
  Posiadamy mi�dzynarodowe
  licencje przewozu
  os�b i rzeczy.


Tapeta na pulpit!      

Wybierz wielko�� tapety:
800 x 600 / 1024 x 768
cms
  Home O firmie Usugi Reklama Przewozy Parking Cennik

Wersja polska English Deutsch
Komunikacja autobusowa w dniach 30.01. - 10.02.2023 r. komunikacja autobusowa w dniach 16 - 27.01.2023 r. Sprzeda biletw jednorazowych przez internet Nowe poczenie na trasie Chojnice - Lucim, Lucim - Chojnice Sprzeda biletw miesicznych na miesic czerwiec 2022 r. Nowy cennik biletw - podwyka od 01.04.2022 r. Sprzeda biletw miesicznych na kwiecie 2022 r. Komunikacja w dniach 21 – 25.02.2022: