O firmie Usugi Reklama Przewozy Parking Cennik
Kontakt PKS Chojnice - Strona G��wna English Wersja polska Deutsch
Stacja paliw
Ochrona danych

Cennik    

  < powrt

Ulgi ustawowe - obowizujce od 01.01.2014 r.

 

ZESTAWIENIE ULG USTAWOWYCH NA BILETY JEDNORAZOWE I MIESIECZNE OBOWIZUJACYCH OD   01.01.2014r.
BILETY JEDNORAZOWE
Wysoko
ulgi
Osoby uprawnione
Obowizuje w komunikacji
Podstawa prawna
100%
STRA GRANICZNA (ochrona
 szlaków komunikacyjnych RP)
zwyka,
przypieszona,
pospieszna
Ustawa z dn. 13.04.2007 o zmianie ustawy
 i Stray Granicznej oraz niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 82 z 11.05.2007 r. poz. 558
100%
POSE
zwyka,
popieszna, przypieszona
Rozporzdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie trybu korzystania przez posów i senatorów z bezpatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju (Dz.U. Nr 1 poz13 z 2002 r.)
SENATOR
DZIECKO DO LAT 4
(pod warunkiem niekorzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia)
zwyka,
przypieszona
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r.
o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów srodkami publicznego transportu zbiorowego Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz.1515
95%
PRZEWODNIK LUB OPIEKUN
OSOBY NIEWIDOMEJ LUB NIEZDOLNEJ DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
zwyka,
popieszna, przypieszona
OPIEKUN INWALIDY WOJENNEGO
I GRUPY
93%
NIEWIDOMY NIEZDOLNY
DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
zwyka
Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie
niektórych ustaw zawiazanych realizacja ustawy budetowej. (Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010)
78%
NIEWIDOMA OFIARA DZIAA WOJENNYCH
zwyka,
przypieszona,
pospieszna
Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o wiadczeniu pieninym i uprawnieniach przysugujcym cywilnym niewidomym ofiarom dziaa wojennych (Dz. U. Nr 249, poz.1824 z 29.12.2006)
78%
DZIECKO DO LAT 4
zwyka,
przypieszona
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r.
o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów srodkami publicznego transportu zbiorowego
STRA GRANICZNA (w czasie
wykonywania czynnoci subowych)
CELNIK (w czasie
wykonywania czynnoci subowych)
POLICJANT (w czasie
wykonywania czynnoci subowych)
ONIE ANDARMERII WOJSKOWEJ
(w czasie
wykonywania czynnoci subowych)
DZIECKO NIEPENOSPRAWNE LUB
DOTKNITE TRWAYM INWALIDZTWEM
zwyka,
przypieszona,
popieszna
OPIEKUN DZIECKA
NIEPENOSPRAWNEGO LUB DOTKNITEGO TRWAYM INWALIDZTWEM
ONIE SUBY ZASADNICZEJ
zwyka,
przypieszona
INWALIDA WOJENNY
I GRUPA
zwyka,
przypieszona,
popieszna
Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu
inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 1983 r. Nr 13 poz. 68) Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz.1515 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. uprawnieniach do ulgowych przejazdów srodkami publicznego transportu zbiorowego (dz. U. Nr 4 z 2002 r.)
51%
NIEWIDOMY NIEZDOLNY
DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
przypieszona,
popieszna
Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie
niektórych ustaw zawiazanych realizacja ustawy budetowej. (Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010)
49%
OSOBY NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ
EGZYSTENCJI
zwyka
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r.
o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów srodkami publicznego transportu zbiorowego
37%
OSOBY NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ
EGZYSTENCJI
przypieszona,
popieszna
NIEWIDOMY
zwyka,
popieszna, przypieszona
DZIECI DO LAT 4 DO ROZPOCZCIA
NAUKI SZKOLNEJ
zwyka,
przypieszona
INWALIDA WOJENNY
(GRUPA INNA NI I)
zwyka,
przypieszona,
popieszna
Ustawa z dnia 29.05.1974 o
zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 1983 r. Nr 13 poz. 68) Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz.1515 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. uprawnieniach do ulgowych przejazdów srodkami publicznego transportu zbiorowego (dz. U. Nr 4 z 2002 r.)
KOMBATANT
zwyka,
przypieszona
Ustawa z dnia 24.01.1991 r. o kombatantach
oraz niektórych osobach bedacych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. Nr 17 poz.75) Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz.1515 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. uprawnieniach do ulgowych przejazdów srodkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 4 z 2002 r.)
WETERAN INWALIDA
zwyka,
przypieszona
Ustawa z dnia 19.08.2011 r.(dz. U. z 29.09.2011 r., Nr 205, poz. 1203) o weteranach dziaa poza granicami pastwa.
BILETY MIESICZNE
93%
NIEWIDOMY NIEZDOLNY
DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
zwyka
Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie
niektórych ustaw zawiazanych realizacja ustawy budetowej. (Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010)
51%
NIEWIDOMY NIEZDOLNY
DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
przypieszona,
popieszna
78%
DZIECI NIEPENOSPRAWNE LUB
DOTKNITE INWALIDZTWEM
zwyka,
przypieszona,
popieszna
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r.
o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów srodkami publicznego transportu zbiorowego
51%
STUDENT
zwyka,
przypieszona
Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie
niektórych ustaw zawiazanych realizacja ustawy budetowej. (Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010)
DOKTORANT
Ustawa z dnia 18.03.2011 r. (Dz. U. z 2011r. Nr 84, poz. 455
49%
UCZE
zwyka,
przypieszona
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r.
o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów srodkami publicznego transportu zbiorowego
37%
NIEWIDOMY
zwyka,
przypieszona,
popieszna
33%
NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLI
zwyka
Ustawa z dnia 11.10.2013 r. (Dz. U. z dn. 3.12.2013 r. poz. 1421)
NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLI
NAUCZYCIEL AKADEMICKI
    
OBJANIENIA:
  
Osoba niesamodzielna (osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji) to:
osoba cakowicie niezdolna do pracy i samodzielnej egzystencji lub
 
osoba posiadajca znaczny stopie niepenosprawnoci lub
 
inwalida I grupy
  
    
Opiekun - osoba penoletnia
  
    
Przewodnik osoby niewidomej - osoba majca ukoczone 13 lat
 

Lokalizacja - gdzie pracujemy?

89-600 Chojnice
ul. Drzymay 12

Zobacz kontakt


Paliwa      

PKS Chojnice 
  

ON

  

95


BIO

Sklep dzieci�cy


Zobacz nasze licencje!      
  Posiadamy mi�dzynarodowe
  licencje przewozu
  os�b i rzeczy.


Tapeta na pulpit!      

Wybierz wielko�� tapety:
800 x 600 / 1024 x 768
cms
  Home O firmie Usugi Reklama Przewozy Parking Cennik

Wersja polska English Deutsch
Sprzeda biletw miesicznych na maj 2024 r. OGOSZENIE komunikacja 2 maja 2023 Komunikacja autobusowa w dniach 30.01. - 10.02.2023 r. komunikacja autobusowa w dniach 16 - 27.01.2023 r. Sprzeda biletw jednorazowych przez internet Nowe poczenie na trasie Chojnice - Lucim, Lucim - Chojnice Sprzeda biletw miesicznych na miesic czerwiec 2022 r. Nowy cennik biletw - podwyka od 01.04.2022 r.